Condicions de contractació

▸Pagament

El pagament del servei s'efectuarà al moment de l'entrega del vehicle amb tarja de crèdit (Visa i MasterCard) o en efectiu, en aquest últim cas s'haurà de deixar un dipòsit de 500,00€.

Visa  Mastercard

 

▸Taxes

Els preus indicats son, a menys que s'especifiqui diversament, amb IVA inclòs (22%).

 

▸Carburant

El cost del carburant és a càrrec del client. Si el vehicle no es retorna amb la mateixa quantitat de combustible, es cobraran els litres que manquen més 12,00 € pel servei de subministrament.

 

▸Permís de conduir, experiència i edat mínima

L'edat mínima per poder llogar un vehicle és de 21 anys.
El conductor ha de posseir un carnet vàlid de categoria B amb una antiguitat mínima de 1 any.

 

▸Super CDW (SCDW)

La cobertura d'assegurança opcional Súper CDW (Super Kasko) constitueix l'exclusió de qualsevol responsabilitat per danys al vehicle amb la conseqüent eliminació de la penal d'indemnització (franquícia).
Aquesta assegurança és pot contractar a un cost de 18,00 € per les categories A-B-C i de 19,00 € per les categories F-G. Tot i això la cobertura Súper Kasko no inclou els danys a les rodes, als baixos i a l'interior del vehicle.

 

▸Entrega i recollida

L'entrega i recollida del vehicle dins els límits de la ciutat va inclosa en el preu. Per entregues en qualsevol altre lloc s'ha de consultar prèviament a les nostres oficines.

 

▸Prolongació del contracte de lloguer

En el cas que el Client volgués allargar els terminis de lloguer prefixats haurà de notificar-ho immediatament a les nostres oficines a fi de permetre l'allargament de l'assegurança.

 

▸Pèrdua o trencament dels documents i claus

La pèrdua dels documents del vehicle suposa una penal de 300,00 €.
La pèrdua, trencament o robatori de les claus del vehicle suposa una penal de 110,00 €.

 

▸Cadiretes per nens

El cost de lloguer de les cadiretes és de 4,00 € pel primer dia i de 3,00 € diaris pels successius.